Ośrodek Egzaminacyjny

 W szkole funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny przeprowadzający egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 15 zawodach technikum i szkoły zasadniczej.

Ośrodek posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Przeprowadzamy egzaminy zawodowe w 8 zawodach:
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
  • Murarz
  • Posadzkarz
  • Malarz-tapeciarz
  • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
  • Stolarz
  • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
  • Ślusarz