Otwarcie pracowni obrabiarek CNC

Dnia  6.03.2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowej pracowni w CKP w Lęborku.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością – Starosta Lęborski- Wiktor Tyburski, wiceburmistrz – Alicja Zajączkowska , Dyrektor ZSMI –  Grzegorz Popin , nauczyciele  prowadzący zajęcia  na warsztatach, lokalni dziennikarze, pracownicy wydziału programów pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Jako pierwszy przemówił Dyrektor PCE – Artur Obolewski, który  wypowiedział się  na temat celowości pozyskiwania środków na unowocześnianie pracowni uczniowskich, gdyż to one gwarantują odnalezienie się młodzieży na rynku pracy, profesjonalną obsługę maszyn w zakładach przyszłych pracodawców, a także  umożliwiają  poznawanie  sprzętu wspomagającego ważny proces edukacyjny. Zdobywanie doświadczenia w tak młodym wieku stanowi zatem element drogi w całym procesie uczniowskiego kształcenia, które powinno oprócz przygotowania teoretycznego zapewniać narzędzia i sprzęt   na miarę XXI wieku.

Gospodarzem nowej pracowni był kierownik CKP Zbysław Etmański, który prezentował możliwości nabytych maszyn. Jak zauważyli wszyscy zebrani goście jakość urządzeń, a także zakres wykonywanych przez nie zadań stanowi doskonały warsztat pracy dla młodzieży ze szkół zawodowych. To bowiem ta gałąź szkolnictwa jest uważana za nowoczesny  trend kształcenia mistrzów w określonym zawodzie.

Warto wiedzieć, że:

„CKP – warsztaty PCE-ZSP, otrzymały fabrycznie nowe, profesjonalne wyposażenie do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował dostawę następującego sprzętu:
1)      Pulpit sterujący podstawowy i klawiaturowy (3 zestawy)
2)      Oprogramowanie sterujące, licencja wielostanowiskowa, toczenie i frezowanie (zestaw)
3)      Tokarka z systemem sterowania, narzędziami i osprzętem (1 szt.)
4)      Frezarka z systemem sterowania, narzędziami i osprzętem (1 szt.)

5)     Zestawy komputerowe z systemem operacyjnym do programowania.”

dodaje p. Katarzyna Dampc ze Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 

tekst i foto: Sylwia Skroś