Centrum Kształcenia Zawodowego w Lęborku realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

CKP dysponuje bazą szkoleniową w zawodach budowlanych i mechanicznych, stanowią ją:
  • Pracownia mechanicznej obróbki drewna
  • Pracownia murarstwa
  • Pracownia wykańczania wnętrz
  • Pracownia malarska
  • Pracownia instalacyjna
  • Pracownie obróbki mechanicznej
  • Pracownia komputerowa
  • Pracownia spawania
  • Pracownia obrabiarek CNC