Dzień Budowlanych

 Z okazji Dnia Budowlanych Powiatowe Centrum Edukacyjne - ZSP Nr 2 zorganizowało dni otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy ul. I Armii WP 31.

Uczniowie klas III gimnazjum mogli zapoznać sie z warunkami nauki i specyfiką zawodów nauczanych w naszej placówce.