Prace Remontowe

 Prace remontowe Centrum Kształcenia Praktycznego Trwają. " Zawodowcy na tropie" - Jest to projekt który pozwala na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne’’ 

Powiat Lęborski w latach 2016-2021 będzie rozwijał branże kluczowe (tj. takie specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego):

  • ICT i elektronikę  (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku);
  • transport, logistykę i motoryzację (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku);
  • budownictwo (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
  • chemię lekką (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku)
  • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i  Agrobiznesu w Lęborku)

W ramach projektu ,,Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne
’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeprowadzone takie działania jak: dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (rozbudowa i modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

 

W obrębie naszego budynku przeprowadzone zostaną prace remontowo-budowlane dot. rozbudowy i przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie branży BUDOWNICTWO obejmujące m.in.:

  • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku „D”: wyburzenie ścian przybudówek, dobudowa korytarza komunikacyjnego do pracowni, przebudowa układu ścian wewnętrznych w celu przystosowania do nowych funkcji, zmiana bram garażowych na okna
  • dla budynków oznaczonych „A, B, C, D, E” wymiana instalacji elektrycznej z układem zasilania
  • dla budynku „B” przebudowa korytarza i wejścia do budynku w celu dostosowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych – budowa 2 pochylni z uchwytami
  • odnowienie pomieszczeń (pracowni, sanitariatów, korytarzy), w tym np.: szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana / ułożenie posadzek, ułożenie glazury/ terakoty/ wykładzin, wymiana aparatury sanitarnej, wymiana drzwi wewnętrznych